Comissió per a la protecció de l’Avenc Montserrat Ubach

Per la seva importància geològica, patrimonial i històrica, l’avenc és l‘única cavitat subterrània de Catalunya que compta amb una comissió d’experts i científics de diferents institucions i entitats creada específicament per a la seva protecció, estudi i valoració Entre els seus objectius:
  • Assegurar, ara i en el futur, el descens a l’avenc per part d’espeleòlegs, científics i estudiosos del carst i demés disciplines científiques i didàctiques relacionades amb el patrimoni natural. Recuperar i mantenir la seva història sense errors ni alteracions.
  • Conservar i protegir aquest important fenomen càrstic com patrimoni geològic, històric i cultural que és de tots i vetllar per a seguir gaudint del conjunt d’atractius paisatgístics i geogràfics de l’entorn.
  • Organitzar  i/o participar  amb la gent del territori en actes, activitats i estudis que contribueixen a la cultura, al coneixement i la divulgació de l’Alt Solsonès i la seva geobiodiversitat.
Dins d’aquest apartat destacaríem l’organització, el 2015, del Simposi de Conglomerats i Geoturisme del Solsonès que va tenir lloc a Canalda amb la participació de més de 100 persones; la documentació del camí Ral de Baix que passa per l’avenc, l’organització, conjuntament amb l’Associació Catalana de Bioespeleologia, del Projecte Francesc Español. Recerca Bioespeleològica a l’Alt Solsonès. I, com no, la preparació d’aquesta ruta geològica. En tots els casos amb la valuosa col·laboració de la Comissió Cultural de Canalda 1.100 anys. La Comissió també treballa amb institucions i entitats dedicades a l’exploració i estudi de les ciències del carst (geologia, biologia, hidrologia geomorfologia, arqueologia, paleontologia, ecologia, mineria…) per a contribuir al coneixement del carst de l’Alt Solsonès i divulgar la seva importància com Patrimoni Geològic. Dins d’aquest marc s’inclou el donar suport a projectes que potenciïn aquests valors, com ara el del futur Parc Geològic i Miner del Solsonès que impulsa el geòleg Dr. Josep Mª Mata, president del Comitè Científic del Geoparc de la Catalunya Central i, alhora, president  de la Comissió per a la Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn. L’avenc Montserrat Ubach és objecte d’estudi del Projecte Francesc Español. Recerca bioespeleològica a l’Alt Solsonès, que compta amb l’autorització especial de la Generalitat de Catalunya. Per baixar-hi es pot obtenir la certificació d’inserció en el calendari oficial de visites, si es vol participar al projecte.