Cova negra de Tragó

Contacte. Informació

 

Situació

 Es troba a uns 300 metres de la presa de Canelles, al vessant E de la Noguera Ribagorçana i al costat E de la part superior de la resclosa, on s’obre un túnel d’uns 100 metres que travessa un esperó de la muntanya. Passat aquest s’inicia un sender que, després d’uns 150 metres, mena a la boca superior de la cavitat.

 Història

 La cova és coneguda de temps immemorial. La primera cita la trobem el 1894 en “Coves Prehistòriques de la Província de Lleyda” de Lluís Marià Vidal, treball que citaran posteriorment Puig i Larraz i Font i Sagué. El 1910 la visiten els bioespeleòlegs Jeannel i Racovitza. El 1970, degut les fuites de la presa de Canelles construïda entre 1953  i 1959, l’ENHER (Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana) encarrega a un equip d’espeleòlegs de l’ERE del Centre Excursionista de Catalunya la investigació i exploració de totes les coves i esquerdes penetrables de l’esquerra de la presa. La cova Negra ocupa una especial atenció. Es desobstrueix la zona terminal i s’aixeca la primera topografia d’aquest sector (139,2 m). A partir de 1967 trobem diverses topografies de la cova. La més actual i complerta la realitza la SEO de Vallirana (2003-2006).

 

Geologia / descripció

 La cova s’obre en calcàries del Campanià-Maestrichià (Cretaci superior). Presenta un recorregut de 1.032 metres i 72 de desnivell. La cavitat té dues grans boques, a diferents nivells. Normalment s’entra per la superior que comunica amb la inferior a través d’una rampa força inclinada. La primera part de la galeria principal presenta una secció el·líptica, on hi trobem blocs i algunes formacions parietals. Als 170 metres una escala metàl·lica ens permet superar la carretera i el túnel que tallen la cavitat a un nivell més alt. Segueix un sector més concrecionat, un important procés clàstic i una llarga diàclasi, estreta i alta, d’uns 80 metres de llargada. Paral·lelament es desenvolupen un seguit de cambres d’alta volta, per una de les quals i a través d’una escala metàl·lica podem accedir a una galeria superior que dóna pas a un pou excavat als sediments de 4,5 metres de fondària i a un “laberint” de gatoneres i petites galeries d’un centenar de metres de recorregut.

 

 Biologia

 Hi viu una espècie de gripau endèmic, 13 espècies diferents de muricecs i el coleòpter cavernícola Speonomus troglodytes Jeann (Jeannel, 2-IX-1910) (Zariquiey, Novellas, 1934), (Victoria, 29-1-1967).

 

 Ocupació

 L’any 2009 es documenta l’existència d’una pintura esquemàtica de finals del Neolític i principis de l’Edat dels Metalls, que correspon a un quadrúpede. Sembla ser, pels grafítics que s’hi han trobat,  que la cova podria haver estat l’amagatall d’alguns maquis durant la guerra civil espanyola.

 

Visita

 Cal fer la visita guiada a través d’Os Aventura, on trobareu informació i reserves. Es tracta d’un interessant recorregut aventurer i educatiu per tot tipus de visitants que inclou, a més de la cova, el Centre d’Interpretació de l’Energia i la Geologia i la Presa de Canelles.