MINA DE L´ESTANY. L´Estany, Moianès

Tipo de espacio. Museo / Parque / LIG-LIPM /Rutas

Dirección.  Pl. Monestir, 4 | 08148 L’Estany

Página webhttps://www.viulestany.cat/cat/contact/contact/contacte.html

Correo electrónicoestany.dinamitza@estany.cat

Telèfon: 93 830 30 00

Redes sociales.

BREU EXPLICACIÓ DE LA MINA DE L¨ESTANY

Va esser una obra realitzada per tal de dessecar l´estany de la població de l´Estany. L´obra definitiva es v fer al segle XVIII, però la efectivitat de la mateixa encara perdura actualment i l´obra continua drenant les aigües d’escorrentia de l´antic estany endorreic.

Efectivament a la població de l´estany, hi havia un antic estany (que li dona el nom a la població). Es tracta d´una cubeta endorreica, afavorida per la presencia de fractures de direcció transversals

La mina te diferents pous de ventilació i te una direcció aproximada N-S. Te una entrada al Nord  una antrada al Sud. Pel que fa a l´Estany, és n paratge natural protegit, que oasionalment pot tenir aigua en alguns dels seus indrets

L´estany ha estat recuperat els darrers anys, per part de l´Ajuntament. Es poden visitar les estructures externes; però si es vol fer una visita interna, cal gestionar-la a través del Centre de Visitants de l´Estany. En aquest cas, les visites són sempre guiades.