Museu de Ciències Naturals de Barcelona

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona és una institució amb més de 130 anys d’història que conserva un patrimoni de més de tres milions d’exemplars en els àmbits de la mineralogia, la petrologia, la paleontologia, la zoologia i la botànica. Generem i compartim coneixement sobre la diversitat i l’evolució del món natural amb el propòsit de contribuir a conservar-lo i crear una societat més informada, connectada i responsable amb la natura. Ho fem mitjançant la preservació d’unes col·leccions que són testimoni material del patrimoni natural, la investigació de la diversitat geològica i biològica, així com unes experiències que estimulen l’exploració, l’aprenentatge, l’estima, el gaudi, el diàleg i la participació entre un públic el més ampli possible. Dades de contacte: