Termes Romanes del Puig de Sant Grau

BREU EXPLICACIÓ (extreta de https://caldesdemalavella.cat/index.php/ca/allcategories-ca-es/17-municipi/129-les-termes-romanes)

Les termes del Turo de Sant Grau aprofitaven les aigües de la font dels Bullidors. Actualment es conserva una extensa piscina i algunes restes de construccions annexes.

Aquesta gran piscina, originàriament, estava voltada d’una sèrie de galeries en dues plantes, una situada a l’altura de la primera, i l’altra, sobre de l’anterior. Hi hauria altres construccions, però es difícil tenir una idea d’elles i de la seva importància.
A la part superior hi havia, com a mínim, dues galeries cobertes amb volta de canó, paral·leles, una compartimentada i l’altra no, que servirien per recollir, refredar i distribuir l’aigua termal.


Les restes que es conserven actualment son les de la part inferior. La piscina era el centre i el nucli de l’edifici. Es quadrada, amb 9,6 m de canto extern i una superfície total de 92 m2. A tres dels quatre cantons hi ha 5 esgraons, que serien utilitzats per baixar o per sentar-se. La profunditat es d’un metre i en el seu fons amida 8,15 m X 6,60 m. Estava a l’aire lliure, ja que donat que es trobava ben resguardada, que el clima era benigne i que la temperatura de l’aigua era elevada, inclús a l’hivern es podrien prendre els banys de manera plaentera. Al voltant de la piscina es trobava una galeria de quelcom mes de 2 m d’ample.


Al canto est, després d’aquesta galeria de circumval·lació, es conserven tres departaments menors, que contenen tres piscines petites i indicis d’una quarta. Aquestes piscines estarien destinades a banys individuals o privats, per a aquells que no volguessin el bany col·lectiu o el bany a l’aire lliure. Malgrat que nomes s’hagin conservat aquestes, n’hi havien hagut d’altres del mateix tipus, així com dependencies auxiliars.

La circulació de l’aigua era molt senzilla si la comparem a la complicada de les termes romanes artificials. Com l’aigua ja sortia a una temperatura superior a la que s’utilitzava pel bany, es canalitzava directament cap a la piscina gran i alia es deixava refredar. Per a les piscines petites, es refredava prèviament a les dependencies superiors.
En els treballs d’excavació i d’obres d’aquestes termes, es trobaren varies monedes de diferents tipus, ceràmica comuna, ceràmica sigil·lada, … També de les termes procedeixen les dues lapides amb inscripcions que permeten saber el nom que tenia la ciutat i el seu caràcter de municipi i que estan conservades en el Museu Arqueològic de Girona.